हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
38

गण्या : आजी, मी पळण्याच्या
शर्यतीमध्ये भाग घेतला.
सगळी तयारी पूर्ण झाली फक्त तुझ्या आशीर्वादाची गरज आहे.
असे म्हणून गण्या आजीच्या पाया पडतो.
आजी : सावकाश पळ रे बाबा!