सल्ला

0
40

* वाळलेला ब्रेड वाळवून वाटून
घ्यावा व बाटलीत भरून ठेवावा. कटलेटस्
तळण्यापूर्वी या चुर्‍यात घोळवावेत. यामुळे
कटलेटस् कुरकुरीत होतील.
* चहा पिल्यानंतर लगेच दही वा ताक
सेवन करु नये.