सौंदर्य

0
25

डोळ्याखालील काळी वर्तुळे घालविण्यासाठी
डोळ्याखालील काळी वर्तुळे असल्यास
बदामाचे तेल व केळ्याचा कुस्करलेला गर
एकत्र करू नियमित लावावे.