वास्तू

0
51

* कन्या दर्शनावेळी कन्येने फिक्कट
पिवळे किंवा गुलाबी वस्त्र धारण करावे.
कन्येच्या शयनगृहात शंकर-पार्वती किंवा म
हालक्ष्मी-विष्णूची तस्वीर असावी. बाहेरच्या
कक्षात मोर-लांडोर किंवा हंस-हंसिणीची
जोडी असावी.