सल्ला

0
31

* वापरलेली चहाची पावडर फेकून न
देता ती गुलाबाच्या रोपट्याच्या कुंडीत वाळवून
टाकावी. खतासारखा उपयोग होतो.
* स्टीलची भांडी, सिंक व नळाच्या
तोट्या इ. स्वच्छ करण्यासाठी सोडा वापरा.
त्यामुळे ती नव्यासारखी चमकू लागतील.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.