शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगरात एक दिवस विलंबाने पाणीपुरवठा होणार

0
35

नगर – शहर पाणीपुरवठा योजनेवरील पंपहाउस, सबस्टेशन व मुख्यजलवाहिनी इत्यादी ठिकाणची महत्वाची दुरुस्ती कामासाठी महापालिकेकडून ९ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून सायंकाळी ५ वाजेपर्यत शट डाउन घेण्यात येणार आहे. दरम्यान काळात मुळानगर, विळद येथून होणारा पाण्याचा उपसा बंद राहणार असल्याने शहर पाणी वितरणासाठीच्या टाया भरता येणार नाही. त्यामुळे ९ मार्च रोजी बोल्हेगाव, नागापूर, सावेडी उपनगरातील गुलमोहररोड, पाईपलाईन रोड, लक्ष्मीनगर, सूर्यनगर, निर्मलनगर, मुकुंदनगर तसेच विनायकनगर, आगरकर मळा, स्टेशन रोड, केडगाव, नगर-कल्याण रोडवरील शिवाजीनगर परिसर इ. भागास सकाळी ११ नंतरच्या पाणी वाटपाच्या भागास) पाणीपुरवठा होऊ शकणार नाही. सदरचा पाणीपुरवठा हा १० मार्च रोजी करण्यात येईल. तसेच १० मार्च रोजी रोटेशननुसार पाणी वाटपाच्या शहराच्या मध्यवर्ती भागास म्हणजेच सिध्दार्थनगर, लालटाकी, तोफखाना, दिल्लीगेट, नालेगाव, चितळेरोड, आनंदीबाजार, कापड बाजार, खिस्त गल्ली, पंचपीर चावडी, जुने मनपा कार्यालय परिसर, माळीवाडा, बालिकाश्रम रोड परिसर, सारसनगर, बुरुडगांव रोड व सावेडी इत्यादी भागात महानगरपालिकेमार्फत पाणीपुरवठा करण्यात येणार नाही, या भागातील पाणीपुरवठा हा ११ मार्च रोजी करण्यात येईल.

११ मार्च रोजी पाणीपुरवठा होउ घातलेल्या शहराच्या मध्यवर्ती भागास म्हणजेच मंगलगेट, रामचंद्र खुंट, झेंडीगेट, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, दाळमंडई, काळू बागवान गल्ली, धरती चौक, बंगाल चौकी, माळीवाडा, कोठी या भागात व गुलमोहर रोड, प्रोफेसर कॉलनी परिसर, सिव्हील हाडको, प्रेमदान हाडको, टी.व्ही. सेंटर परिसर, म्युनिसिपल हाडको इत्यादी भागात पाणीपुरवठा होणार नसून तो १२ मार्च रोजी करण्यात येईल. शहरातील पाणीपुरवठा एक दिवस बंद करुन उपनगरात ज्या भागात जास्त दिवसाचे रोटेशन आलेले आहे, अशा भागात पाणीपुरवठा करण्याचा मनपा मानस आहे. पाण्याचा वापर काटकसरीने करून सहकार्य करावे, असे मनपाने आवाहन केले आहे.