हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
30

मुलगा : तू किती शिकली आहेस?
मुलगी : काहीच नाही कोर्स केलाय
मुलगा : कशाचा
मुलगी : डी.बी.एस.
मुलगा : म्हणजे काय
मुलगी : धुणी, भांडी, स्वयंपाक