मानेवर डाग

0
75

केस धुतल्यानंतर जाड टॉवेलने हलया
हाताने चोळत केस धुवावेत. तसेच थोडा
वेळ टॉवेलमध्ये लपेटून ठेवावेत. गळ्यावर व
मानेवर कोणत्याही प्रकारचा डाग असल्यास
त्यासाठी काकडी वाटून पेस्ट बनवा. त्यात
थोडे दही मिसळून मानेवर व गळ्यावर लावा.
यामुळे डाग जाऊन रंगही उजळेल, असे किमान

१५ दिवस दर दिवसाआड करावे.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.