मुलांसाठी मेडिकल जनरल नॉलेज

0
26

पती-पत्नीचा रतगट एक असेल तर मुले व्हायला काही प्रॉब्लेम येतो का?

आपल्याकडे पत्रिका बघून एक नाडी असेल तर लग्नाला मनाई करतात. आणि त्यात किती तथ्य आहे आणि ही बाब वैज्ञानिक दृष्टीने किती बरोबर आहे याबद्दल मी काही सांगू शकत नाही. त्या बाबतीत तथ्यपूर्ण माहिती वाचायला आवडेल. मात्र ही समजूत आहे. मात्र यावर पण तोडगे अनेक ज्योतिषी सांगतात. एक नाडी आहे तरी अमुक केल्याने चालते वगैरे वगैरे. आपल्याकडे एक गोत्र असेल तर सहसा लग्न नाही करत. पण कारण एक गोत्र असेल तर एकाच पुरुषापासून व्युत्पत्ती झालेले आहे असे मानले जाते आणि मग ते बहीण भाऊ असे काहीसे नाते समजतात. पण वैज्ञानिक दृष्टीने साधारण ७ पिढ्या गेल्या की गुणसूत्रे बदलून जातात. त्यामुळे मूळ पुरुष एक असला तरी वेगवेगळ्या मूळ स्त्रिया त्यात सामील झाल्याने आणि स्त्रिया आपल्या अपत्यांना आपले ाळीेंलहेपवीळरश्र ऊछ देत असल्याने तो दोष ही नाहीसा होतो. अर्थात आपल्याकडे सगोत्री विवाह करतात, मुलीला मामाच्या मांडीवर देऊन. म्हणाजे आपल्या आईच्या गोत्रात जाऊन. अर्थात अर्धी आणि सुतभर अधिक ती मुलगी आईच्या गोत्रचीच असते ही बाब गौण समजून दुर्लक्ष करतात. मात्र एक रक्त गट असेल तर काहीही फरक पडत नाही. मुले होण्यास काहीच अडचण नाही. अपत्याचा रक्त गट बहुतेक तोच राहील. रक्त गट आणि मुले होणे यांचा काहीच संबंध नाही. अर्थात, इ, ज आणि इ हे रक्तगट. हे काहीही असू शकतात. पण ठह फॅटर हा एक मुद्दा महत्वाचा ठरतो. जर वडील ठह िेीळींर्ळींश आणि आई ठह पशसरींर्ळींश असेल आणि जर होणारे अपत्य ठह िेीळींर्ळींश झाले तर पोटात असताना बाळाच्या रक्तातील ठह फॅटरच्या विरोधात आईच्या शरीरात रपींळलेवळशी निर्माण होतात. आणि मग दोघांच्याही आयुष्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. जुन्या काळी जेव्हा हे माहीत नव्हते तेव्हा मुलींना खूप धोका असायचा. पण आजकाल रक्त तपासणी करून त्यासाठी औषध योजना करून हा धोका टाळता येतो. मात्र त्यासाठी आईचे रक्त तपासणे गरजेचे आहे. जर ती स्वतः ठह िेीळींर्ळींश असेल तर बाळ ठह पशसरींर्ळींश चालते. फक्त आई पशसरींर्ळींश असेल तर काळजी घ्यावी लागते. मग वडलांचे रक्त तपासण्यात येते. जर आई इ + असेल, तर वडील इ, इ, की ज + की काहीच फरक पडत नाही. पण आई इ – असेल तर वडलांचा ठह षरलीेीं तपासावा लागेल.