सुविचार

0
47

बुद्धी असणार्‍यांजवळ सर्व काही असते; परंतु मूर्खाजवळ सर्व असूनही काहीच नसते. : तिरुवल्लुवर