वास्तू

0
31

* या मूर्तीच्या प्रभावामुळे कुटुंबिय
निराश, दुःखी, वैफल्यग्रस्त व उदासीन न
बनता आनंदी, सक्रिय व आशावादी राहतात,
असे फेंगशुईने मानले आहे.

संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.