वास्तू

0
20


* वास्तूमध्ये महारुद्र, लघुरुद्र पूजन
करावे.
* मुलांनी डायनिंग टेबलवर अभ्यास
करणे अत्यंत अशुभ होय.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.