सौंदर्य

0
29


* शिकेकाई आणि आवळ्याच्या
पाण्याने डोके धुऊन केसांना शुद्ध खोबरेल
तेल लावल्यास पांढरे केस काळे होतात.
ओठांना कात्रे पडल्यास साजूक तूप व लोणी
लावावे. * साय लावावी, त्यात थोडी हळद
घालावी.