हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
29

प्रियकर : प्रिये तुझी आठवण आली, की तुझा फोटो समोर घेऊन
तुला बघत राहतो.
प्रियसी : मग माझ्या आवाजाची आठवण आली तर काय करतोस ?
प्रियकर : मग काय एखाद्या कुत्रीला दगड मारतो.