सुविचार

0
24

सर्व सद्गुणांचा सुंदर पाया म्हणचे नम्रता. : कन्फ्यूशियस