हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
43

नन्या : आई आई, मन्या येतोय, आधी सगळी खेळणी आत ठेवूयात.
आई : का रे? मन्या तुझी खेळणी घेऊन जाईल का?
नन्या : नाही गं, तो स्वत:ची खेळणी ओळखेल ना!!!!