हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
31

पत्रिका मुलाची आणि मुलीची नव्हे तर
सासू आणि सूनेची जुळली पाहिजे…
संसार सुखाचाच होईल…
मुलगा कशाही परिस्थितीत जुळवून घेतो… बिच्चारा!