वास्तू

0
12

* मिठाचे खडे जर ईशान्य दिशेला
ठेवल्यास घरातील नकारात्मक उर्जा निघून
जाते. शौचालय चुकीच्या जागी बांधले
असल्यास त्याचे दोषही ईशान्येला ठेवलेल्या
मिठामुळे नष्ट होतात.
* टॉयलेटच्या दारासमोरील भिंतीवर
देवांचे फोटो लावू नयेत. झोपताना आपले
पाय देवाकडे नसावेत. तसेच या खोलीत
तामसी भोजनही करू नये.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर