आरोग्य

0
20

गुणकारी बटाटा

एखाद्या कमी वजनाच्या व्यक्तीस बटाटा खाण्याचा सल्ला डॉटर देतात. कारण त्यामुळे त्या
व्यक्तीचे वजन वाढण्यास मदत होते. एखादी व्यक्ती भाजली असेल किंवा त्याला जखम झाली
असेल तर त्या जखमेवर बटाट्याची साल लावतात. त्यामुळे जखम लवकर भरण्यास मदत होते.