वास्तू

0
16

घराच्या मुख्य दरवाजासमोर कचरा,
विजेचा खांब, दुसर्‍या घराचा जिना अत्यंत
अशुभ.