हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
22

वडिलांनी राजूची झडती घेतली,
सिगरेट, मुलींचे नंबर निघाले…
वडिलांनी राजूला बदड बदड बदडले…
आणि म्हणाले केव्हा पासून सुरु आहे हे सगळे?
राजू रडत रडत,पप्पा हि पॅन्ट माझी नाही तुमची आहे.