हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
22

पिंकीला बघायला एक मुलगा येतो,
मुलगा : तु दिसायला सुंदर आहेस,
पिंकी : धन्यवाद!
मुलगा : पण तुझ्या बापाची लायकी आहे का मला कार देण्याची?
पिंकी : माझ्या बापाची लायकी तर विमान द्यायची आहे,
पण तुझ्या बापाची लायकी आहे का विमानतळ बनवायची…