पाककला

0
18

चटपटीत मोठा हलवा

साहित्य – चणा डाळ २५० ग्रॅम, दूध १ कप, तूप २५० ग्रॅम, खवा १ कप, वेलची पूड,
चारोळ्या, साखर ४०० ग्रॅम, वर्ख.

कृती – डाळ निवडा व धुवा. निदान  ५-६ तास पाण्यात भिजवा. मग उपसा व
वाटून घ्या. जाड बुडाच्या पातेल्यात तूप टाका. त्यात वाटलेली डाळ टाका. गडद सोनेरी रंग
येईल तो परता. त्यावर दूध ओता. गॅस मंद करा. वरून झाकण घाला. १-२ मिनिटांनी
झाकण काढा. त्यात खवा घाला व परता. मग साखर घाला. हलवत रहा. हलवा दाटत
जाईल. त्यात वेलची पूड. चारोळ्या घाला. हवा तेवढा दाट झाला की गॅस काढा. खोलगट
बाऊलमध्ये काढून घ्या. त्यावर वर्ख लावा.