सुविचार

0
18

एका ध्येयाने बांधलेले कोठेही गेले तरी ते जवळच असतात.