सुविचार

0
31

पुस्तके म्हणजे जागृत देवता आहे. त्यांची सेवा करून त्वरित वरदान मिळवता येते.