वास्तू

0
17

देवघराची खिडकी व दरवाजे पश्चिम
बाजूला नसून उत्तर वा पूर्व दिशेला असावेत.