हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
21

डॉक्टर : घाबरू नका देशपांडे…खूप छोटे ऑपरेशन आहे.
पेशंट : थॅक्यू डॉक्टर… पण माझे नाव देशपांडे नाही…!
डॉक्टर : मला माहिती आहे… देशपांडे माझे नाव आहे…!!!