वास्तू

0
16

* मुलांची स्टडी किंवा बेडरूममध्ये पूर्वे
कडे ‘मनिप्लँट’ लावावा. शिक्षणात हमखास
यश मिळते.
* मुख्य दरवाजानुसार विजेचा किंवा
सिमेंटचा खांब असणेही अशुभ आहे.