हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
27

शिक्षिका : जो माझ्या प्रश्नाचे लवकर उत्तर देईल त्याला आज माझ्याकडून
सुट्टी मिळेल..! गण्याने लगेच आपली बॅग वर्गाबाहेर फेकली
शिक्षिका : ती बॅग कोणी फेकली?
गण्या : मी, आता घरी जाऊ का?