सुविचार ः

0
36

माता म्हणजे मनुष्याच्या जीवनातील गंगाजळ आहे. – आर्य चाणय.