हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
268

इंग्रजी माध्यमात पदवीधर झालेल्या सुनेने सासुला विचारलं:

’तडफड’ म्हणजे नेमके काय असतं ?

सासु शांतपणे उठली, आणि वायफायचा स्विच बंद केला.

म्हणाली… ‘घे अनुभव’.