साखरेतील मुंग्या अशा काढा

0
21


साखरेतील मुंग्या अशा काढा

* साखरेत जर जास्त मुंग्या झाल्या असतील व सहजतेने बाहेर निघत नसतील तर साखरेच्या डब्यात कापराचा एक
तुकडा ठेवल्यास मुंग्या स्वत: होऊन बाहेर  पडतील.

* फणस कापण्यापूर्वी तो प्लॅस्टिक पिशवीत ठेवून पाच-सहा तास फ्रीजमध्ये ठेवा. यानंतर फणस कापल्यास फणसाचा दुधट चिकटपणा नाहीसा होतो.

* आपल्या किचनचा ओटा तेलकट व चिकट झाला असेल त्यावर फडयाने रॉकेल चोळा व तासाभरानंतर एखाद्या
डिटर्जण्ट पावडरने गरम पाण्याने धुवा. ओटा नव्यासारखा चमकू लागेल.

* पुलाव बनवताना तांदळात थोडा
लिंबाचा रस मिसळावा. पुलाव फडफडीत होईल.