मानेवरील डाग

0
19

सौंदर्य
काकडीची पेस्ट बनवून घ्यावी. त्यात
थोडे दही मिसळून मानेवर लावल्याने डाग
दूर होतात.