सल्ला

0
25

ग्रेव्ही बनवताना त्यामध्ये एक चमचा
बेसन टाकले तर ग्रेव्ही स्वादिष्ट व दाट
बनते.