हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
25

नवरा : कुठे गेली होतीस?
बायको : रतदान करायला
नवरा : हे बरोबर नाही…माझं प्यायचं
आणि बाहेर जाऊन दान करायचं.