सौंदर्य

0
18

दूध, साय व मध एकत्र करून रात्री
झोपताना त्याचा लेप चेहर्‍यावर लावावा.
दुसर्‍या दिवशी सकाळी कोमट पाण्याने चेहरा
धुतला की, त्वचा नरम पडते. आर्द्रता वाढते.
रखरखीतपणा नाहीसा होतो. यामुळे मुरुम
पुटकुळ्याही नष्ट होतात.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर