सल्ला

0
39

कपड्यांच्या कपाटात, दुभत्याच्या
कपाटात दोन-चार लवंगा टाकल्यावर कीडे-
मुंग्या दूर राहतात.