हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
34

पहिला मित्र : अरे रमेश तू इथे वडापाव विकतो आहेस…?
गेल्या वर्षीच तर तू फर्स्ट लास आलास ना??
रमेश : हळू आवाजात…अरे माझे सोड…
जो वडापाव आणि भजी तळत आहे ना तो इंजिनियर आहे.