आरोग्य

0
40

 

माईग्रेनची लक्षणे
तणाव, अनिद्रा आणि झोप पूर्ण न होणे, हार्मोन स्तरात परिवर्तन, वातावरणात किंवा
प्रवासात परिवर्तन, वेदनाशामक औषधांचा अतिरित वापर इत्यादी माईग्रेनची लक्षणे आढळून
येतात. त्याचप्रमाणे पित्ताचा त्रास होणे हे देखील एक लक्षण आहे.