हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
55

बंगळूर मध्ये एका शिक्षकाने वर्गातील एका मुलाला कानाखाली मारले
त्यामुळे त्याला ५०,००० रूपये दंड आकारण्यात आला व तो दंड त्या
विद्यार्थ्याला देण्यात आला!
आमच्या वेळेला जर असे असते तर आज.. २-४ बंगले, ३-४ कार,
१०-२० एकर जमिनीचा मालक असतो….
लय बेदम मारायचे राव मास्तर