हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
51

शहरातल्या मुलीच खेड्यात लग्न झालं.
सकाळी सकाळी सासू म्हणाली, “म्हशीला खायला घाल.”
सून गोठ्यात गेली म्हशीच्या तोंडाला फेस बघून परत आली.
सासू सुनेला म्हणाली, “टाकला का चारा”
सून म्हणाली, “ती अजून ब्रश करते आहे.”