हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
53

 

आई : चिंटु लवकर आंघोळ करुन घे.
नाही तर शाळा बुडेल.
चिंटु : आई बादलीभर पाण्यात शाळा
कशी काय बुडेल ग?
आईने बादलीतच बुडवून बुडवून हाणला