वास्तू

0
30

 

रोज पाण्यात थोडे खडे मीठ टाकून
त्याने घरातली लादी पुसा. या योगे संपूर्ण
घराची दृष्ट काढल्यासारखे होईल.