वास्तू

0
14

* बाथरूममध्ये बाथटब पूर्व, उत्तर
किंवा ईशान्य दिशेस असावा.
* शौचालयातील नळ पूर्व किंवा उत्तर
दिशेस असावा