वास्तू

0
23

बेडरूममध्ये जोडप्यातील कुणा एकाचा
स्वतंत्र फोटो लावणे कटाक्षाने टाळा. त्यामुळे
अशा जोडप्यादरम्यान मतभेद, कलह, कटुता
निर्माण होते, अशी धारणा आहे.