सुविचार

0
28

चांगुलपणाचा मार्ग भयाने भरलेला; परंतु त्याचा परिणाम अति उत्तम असतो. : दयानंद सरस्वती