सुविचार

0
28

घाम गाळल्याशिवाय मिळालेली भाकरी हरामाची आहे. : सेंट फ्रान्सिस