हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
27

सर : ‘त्याने भांडी घासली’ आणि
‘त्याला भांडी घासावी लागली’ या दोन
वाक्यात काय फरक आहे?
गण्या : ‘पहिल्या वाक्यात कर्ता
अविवाहीत आहे आणि दुसर्‍या वाक्यात कर्ता विवाहीत आहे.
सरांचे डोळे भरुन आले.