हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
42

‘गुरुजी फळ्यावर लिहितात ते मला अजिबात दिसत नाही!’
राजूनं आपलं गार्‍हाणं सांगायला सुरुवात केली. अनेकदा
त्याने सांगितल्यावर वडील त्याला डॉटरकडे घेऊन गेले.
डॉटरांनी डोळे तपासले. काहीच दोष आढळला नाही. तेव्हा
डॉटरांनी विचारलं,
‘बाळ, तुला का बरं फळ्यावरचं दिसत नाही?’
माझ्या समोरच्या बाकावर एक उंच मुलगा बसतो!