सल्ला

0
29

* लोणचे घालण्यापूर्वी फळे व्यवस्थित
धुवून स्वच्छ फडयाने पुसून सुकवून घ्या.
पाणी राहिल्यास लोणच्यात बुरशी लागण्याची
भीती राहते. लोणच्यात मिठाचे प्रमाण योग्य
असणे अत्यावश्यक असते. मीठ कमी
घातल्यास लोणचे खराब होते.
* लोणच्याला अधूनमधून उन्हात
ठेवावे. यामुळे त्यातील अवाजवी पाणी सुकून
जाते. उन्हात ठेवताना बरणीचे तोंड कापडाने
बांधावे. लोणचे जास्त वेळ उन्हात ठेवल्यास
त्याचा रंग काळा पडतो व चव फिकी पडते.